An-Vorbei

P3 orange 2023
Acryl auf Leinwand,
130 x 90 cm

P2 blau 2023
Acryl auf Leinwand,
130 x 90 cm

P1 grün 2023
Acryl auf Leinwand,
130 x 90 cm

Überquerung 2023
Acryl auf Leinwand,
150 x 120 cm

Innen 2023
Acryl auf Leinwand,
140 x 100 cm

Gillette 2023
Acryl auf Leinwand,
120 x 160 cm

Deep Lion 2023
Acryl auf Leinwand,
100 x 80 cm

Rascheln 2023
Acryl auf Leinwand,
100 x 80 cm

Hunting 2023
Acryl auf Leinwand,
100 x 80 cm

Seitenanfang